Wat is een vraagteken?

Vraagteken

Elke dag en iedereen gebruikt vraagtekens, of dit nou in schriftelijkverband is of in mondelingverband.
Mensen zijn zich er vaak niet van bewust dat andere mensen een vraag die mondeling zal worden gesteld ook daadwerkelijk interpreteren als een zin met een vraagteken er achter.
In de Nederlandse taal plaatsen wij alleen vraagtekens in directe vraagzinnen, wanneer wij praten over een indirecte vraagzin is hier geen vraagteken bij nodig.

De Nederlandse grammaticaregels laten het eigenlijk niet toe dat er meerdere vraagtekens achter elkaar geplaatst worden, de regel stelt namelijk dat één vraagteken de norm is per vragende zin.

Toch besluiten veel mensen wanneer een vraagzin een dringende vraag is om meerdere vraagtekens achter elkaar te plaatsen, op scholen en in de zakelijke wereld zullen dit soort praktijken niet geaccepteerd worden omdat het verre weg van professioneel overkomt en daarnaast dus ook geen correcte Nederlandse grammatica is.
In een informele brief, bericht en/of SMS worden meerdere vraagtekens achter elkaar wel geaccepteerd en daarmee dus gedoogd, hierbij wordt dan ook wel vaak over SMS-taal gesproken.

Leestekens

Een vraagteken behoord tot de leestekens en zal achter elke zin waarbij de vraag een doel is worden geplaatst.
Leestekens worden ten alle tijden in de Nederlandse taal gebruikt in teksten om de leesbaarheid van een tekst te vergroten, in andere talen zijn er mogelijkheden om hier van af te wijken.
De vraagteken komt voort uit de zestiende eeuw, in de zestiende eeuw is men begonnen met het gebruik en de ontwikkeling van vraagtekens en de overige leestekens.

Dat wij nu een vraagteken gebruiken hebben wij te danken aan de Grieken die dit in de loop van de zestiende eeuw zijn gaan realiseren om hun Griekse geschriften te verduidelijken en makkelijker leesbaar te maken.

Talen

Omdat wij in de wereld ruim 6800 verschillende talen kennen waarvan er ongeveer 2261 in geschreven vorm bestaan kan je je wellicht voorstellen dat niet in elke taal de vraagteken op de zelfde wijze zal worden gebruikt.
Zo gebruiken mensen in de Spaanse taal een omgekeerde vraagteken en uitroepteken aan het begin en aan het einde van de zin.

In de Nederlandse taal zijn wij gewend dat de vraagteken nooit zal worden begonnen doormiddel van een spatie, in Frankrijk hanteren zij hier juist weer een tegenovergestelden regelgeving voor.

Toetsenborden

Het vraagteken is wereldwijd terug te vinden op alle mogelijke computertoetsenborden, ongedacht uit welk wereldgedeelte en/of welke leverancier of producent het computertoetsenbord vandaan komt.
Echter is het vraagteken niet altijd op een vaste plek terug te vinden op het computertoetsenbord, hier zijn namelijk geen internationale regels voor en een producent staat dan ook vrij in het bepalen waar het vraagteken geplaatst zal worden op het toetsenbord.

Een veel voorkomend probleem bij toetsenborden is dat men het vraagteken “kwijt” is, het vraagteken is dan wel meegenomen op het toetsenbord maar bij het indrukken van deze toets krijgt men een andere letter en niet zoals gewenst het vraagteken.
Wanneer dit probleem zich voordoet dient men te kijken naar de ingestelde toetsenbordtaal, wanneer hier een afwijking in aanwezig is zal het toetsenbord een andere letter geven dan het gewenste vraagteken.

Merchandising

Het vraagteken is een gewild symbool voor diverse merchandising, zo is het symbool terug te vinden op vele T-Shirts en muismatten  maar zijn er ook bordmagneten van of kaarsvormen etc.
Het is zo gek niet te bedenken of het vraagteken bestaat daarbij als product, het vraagteken is tevens vaak terug te vinden op producten en/of promotie materiaal van strip en filmfiguren.

Stijl

Omdat een vraagteken zoals eerder besproken een veel gebruikt symbool is, zijn de vraagtekens ook in vele verschillende stijlen terug te vinden.
In tekenfilms en in stripboeken is de vraagteken vaak terug te vinden in een tekstballon, wanneer het teken/stripfiguur een vraag heeft toont het figuur meestal enkel en alleen één of enkele vraagtekens achter elkaar en deze kunnen in diverse stijlen en soorten verwerkt zijn.

Synoniemen

Naast het gebruik van een vraagteken als beëindiging van een directe vraagzin gebruiken wij het symbool soms ook in het samenhangen en verband brengen van uitspraken.
Voor de meeste mensen is de zin “een vraagteken zetten bij……. “ of “ Wij zetten vraagtekens bij het……..” een wel bekende uitspraak.
In dit geval is het geen vragende zin maar maakt men gebruik van de definitie van het vraagteken.
Men is in dit geval niet geheel overtuigd van “iets”, waarbij een verwijzing is gemaakt naar de betekenis van het vraagteken symbool.
Een eventueel en veel gebruikt synoniem voor deze woordspeling is het gebruik van het woord betwijfelen of betwisten, ook hierbij trekt men iets in twijfel.